Cena/Price:
125 € / OSEBO

Torek, 21.9. 2021 ob 19.00,
Ljubljana

Kuharska mojstrica Petra Kapetanovič
(Restavracija Peti 181)

4 hodni meni z vinsko spremljavo
4 courses with wines

Skrivna večerja ・ Secret Dinner

Prijava na dogodek

Event Registration Login

Trajanje:
približno 3 ure / approx. 3 hours